UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KLASA I A

KLASA I B

KLASA I C

KLASA I D

KLASA I E