Po powrocie z letniego wypoczynku wychowawcy i nauczyciele przypominają uczniom główne zasady bezpieczeństwa na drodze. Co więcej, dzieci z klas pierwszych są zapoznawane z drogą do szkoły i znakami drogowymi, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

Tradycją naszej szkoły jest wrześniowy egzamin na "Wzorowego pieszego". Tym razem w przedsięwzięciu udział wzięło 116 uczniów klas pierwszych, których powitała pani dyrektor Anna Fido życząc wszystkim powodzenia na egzaminie, a przede wszystkim dobrej zabawy. W tematykę egzaminu wprowadzili pierwszaków zaproszeni na uroczystość panowie policjanci: Jarosław Czupryna i Krystian Białas. Pouczali uczniów o właściwym zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą oraz zwrócili uwagę na znaczenie elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Pierwszoklasiści byli doskonale przygotowani do egzaminu, na który przybył specjalny gość - Koziołek Matołek. Dzieci uważnie słuchały jego rad i prawidłowo udzielały odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Wiedziały jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, którą stroną jezdni chodzić, gdy nie ma chodnika oraz jak bezpiecznie przechodzić przez pasy. Ponadto układały puzzle drogowe, rozpoznawały znaki drogowe, układały przejście dla pieszych oraz sygnalizację świetlną, przypominając, jaką rolę odgrywa w niej kolor zielony i czerwony. Podczas spotkania miał miejsce muzyczny wstęp pierwszoklasistów, którzy zaśpiewali piosenkę „Znaczki odblaskowe”. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali obdarowani upominkami oraz kamizelkami odblaskowymi przekazanymi przez panów policjantów z wydziału ruchu drogowego oraz zaprzyjaźnione instytucje. Na zakończenie każda klasa otrzymała dyplom potwierdzający zdanie egzaminu na wzorowego pieszego.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w ramach zaplanowanych działań VI edycji małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Organizatorami tegoż konkursu są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.

Egzamin na wzorowego pieszego prowadzony był przez członków Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Stopka” z klasy V a. Całość przygotowała i prowadziła p. Małgorzata Gawlik we współpracy z p. Małgorzatą Panek - Sojką.

Ufamy, iż podjęte przez nas kroki sprawią, że nasi uczniowie będą świadomymi użytkownikami dróg, stosującymi się do zasad i dbającymi o swoje bezpieczeństwo.

Małgorzata Gawlik