Malinkowo - odblaskowo

           W miniony czwartek, 17 września 2015 r. z udziałem zaproszonych gości: Dyrektora ZOSiP Pana Mariana Gajdy,  Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Haliny Sarat oraz pracownika w/w instytucji Pani Kingi Babiarz, Pani Anny Klimowskiej reprezentującej Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Pani Ireny Kawy, Dyrektora PCPR Pani Agnieszki Głuszek - Anioł oraz uczniów klas IV-VI naszej szkoły uroczyście zainicjowano działalność wolontariatu. Połączono to z akcją „Odblaskowa szkoła”. 

Myślą przewodnią wystąpień wolontariuszy było hasło: „Każdy ma coś, co może dać drugiemu”. Uczniowie poprzez swoje działania chcieli pokazać, że okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata.

Wolontariusze poza przedstawieniem - pantomimą przygotowali również pokaz multimedialny wraz ze słodkim poczęstunek jakim był tort oraz mus o smaku malinowym. Gest ten miał wydźwięk symboliczny - otóż serwowane malinki oznaczały dobre uczynki, które zbieraliśmy włączając się w prace wolontariatu.

Podczas wystąpienia Dyrektor Szkoły Pani  Anna Fido podkreśliła, że wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

Uczniowie podczas występu zwrócili również uwagę na bezpieczeństwo, które daje nam odblask. Każdy z uczestników otrzymał odblaskową malinkę.

Mamy nadzieję, że Szkolny Wolontariat będzie szansą na zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

                                                                                                                      Justyna Wójtowicz