Odblaskowa Szkoła  - Startujemy

 

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w akcji organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  Małopolskie Kuratorium Oświaty, natomiast partnerami akcji są: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Odblaskowa szkoła - to Ja, Ty, to My”. Głównym jej celem jest przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

Program daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
        
 Konkurs ma promować noszenie elementów odblaskowych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Warto przypomnieć, że piesi – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to grupa narażona na najpoważniejsze konsekwencje już przy prędkościach pojazdu rzędu 20–30 km/h. Tak ważne jest zatem podejmowanie działań, które mają zapobiegać wypadkom z ich udziałem już w odniesieniu do najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
        
 Chcąc realizować powyższe założenia przyjęto w naszej szkole następujący plan działań:

 

Zadania główne: 

1.     Wyposażenie  w kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe

wszystkich   uczniów uczęszczających do  naszej szkoły.

2.     Wyposażenie w chusty  odblaskowe wszystkich  pierwszoklasistów.

          

Zadania dodatkowe:

1.     Zorganizowanie ogólnoszkolnego  konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na dwóch etapach edukacyjnych: Klasy I – III, Klasy IV – VI.

2.     Zorganizowanie  ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego na dwóch etapach: Klasy I –III, Klasy IV – VI

3.     Zorganizowanie imprezy  podsumowującej  podjęte działania w zakresie promowania bezpieczeństwa.

4.     Organizacja zajęć pozalekcyjnych  związanych  z bezpieczeństwem ruchu drogowego: Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Stopka” - klasy IV –VI , zajęcia „Uczymy ratować”  - klasy I  - VI.

5.     Dokumentowanie akcji na szkolnej stronie internetowej i na innych stronach www, w gazecie lokalnej, w gazetce szkolnej i na gazetkach ściennych.

 

Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej uwagi podczas przechodzenia na przejściach dla pieszych, na światłach, skrzyżowaniach, przy słabej widoczności (rano, wieczorem) oraz noszenie w widocznym miejscu (plecaki, elementy ubioru) elementów odblaskowych.
          Prosimy o aktywne włączenie się w tą, jak ważną dla wszystkich inicjatywę.

 Szczegóły na stronie internetowej szkoły.