OGŁOSZENIE

 

W środę , 30.09.2015r. w godz. 16 00 – 19 00
 

Samorząd Uczniowski organizuje dla klas III – VI

 

dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka.

 

Dyskoteka płatna – 2 zł dziewczęta

                

                 1 zł chłopcy

 

 

 

Listy obecności z podpisem wychowawcy klasy, pieniądze oraz pisemne zgody na udział w zabawie prosimy

 

składać do opiekunów SU: 
 

p. Diany Dyda i p. Ewy Kmieć do wtorku, 29.09.2015 r.