Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w akcji "Podziel się posiłkiem"

Podziel się Posiłkiem to program społeczny zainicjowany przez firmę Danone. W ramach programu Federacja Polskich Banków Żywności wraz z zrzeszonymi Bankami Żywności zorganizowała ogólnopolską zbiórkę żywności, do której dołączyli wolontariusze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej pod opieką p. Justyny Wójtowicz oraz p. Małgorzaty Kmieć. Akcja odbyła się dzięki życzliwości właścicieli sklepu Groszek – p. Żanecie Smolik oraz Państwu Adamowi i Annie Runo. Głównym celem programu jest przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły zdrowo się rozwijać i pełniej żyć. Chcemy także uświadamiać i mobilizować do działania społeczeństwo lokalne na rzecz zapobiegania niedożywianiu, zwłaszcza dzieci. Zbiórka odbyła się w ostatni weekend września tj. 25-26.09.2015 r. Zebrane produkty przekazaliśmy  organizacjom i instytucjom, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci, są to między innymi: stołówka szkolna PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Bank Żywności w Krakowie. Dzięki wsparciu całej społeczności lokalnej udało nam się zebrać ponad 382 kg żywności.

 Wszystkim, którzy pomogli i wsparli akcję - serdecznie dziękujemy!

Justyna Wójtowicz