Regulamin

Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

organizowanego w roku szkolnym 2015/2016

 w ramach małopolskiego konkursu „Odblaskowa szkoła”

MISTRZ BRD dąbrowskiej "Dwójki"


 Cele konkursu:

§  głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkoły podstawowej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym                           w charakterze pieszego, pasażera i kierującego pojazdem;

§  samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej;

§  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

 

Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VI.

 

Organizatorzy konkursu.
 

 

Zgłoszenia.
Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatorów konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych  do dnia  24 września 2015 r.

 

Termin konkursu - 1 październik 2015 roku

 

 Zakres i literatura do konkursu.
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania wychowania komunikacyjnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Literaturę stanowią: Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do zajęć technicznych                               i wychowania komunikacyjnego, czasopisma tematyczne oraz portale internetowe publikujące zagadnienia związane z BRD.


Nagrody i wyróżnienia.
Nagrody rzeczowe otrzyma 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników  w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Informacje końcowe.
• Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej.

• Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.
Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi podczas apelu podsumowującego małopolski   

   konkurs „Odblaskowa Szkoła”.