http://www.sp2dt.pl/plakat%202.jpg

 

Świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej

zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

 

                            „Planety Mikołaja Kopernika”

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek

Cele konkursu:

1.      Przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły sławnego Polaka Mikołaja Kopernika poprzez przygotowanie pracy plastycznej Jemu poświęconej.

2.      Popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej.

3.      Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Wymogi konkursowe:

1.      Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3.

2.       Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

3.      Na odwrocie pracy konkursowej należy zamieścić  - imię, nazwisko i wiek autora pracy z podaniem klasy, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły i jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu).

4.      Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

5.      Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych (klasy  I -  III , klasy IV – VI).

6.      Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają zwycięzcy I, II i III miejsc w poszczególnych kategoriach, które wyślemy pocztą. 

7.      Prace konkursowe należy przesłać  do 15 stycznia 2014 roku na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej im Mikołaja Kopernika

ul. Matejki 8

33 – 200 Dąbrowa Tarnowska

Małopolska

Z dopiskiem „Świetlica szkolna – konkurs”

 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)

na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Nauczyciele świetlicy:  Małgorzata Gawlik, Jadwiga Miś  

PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej