Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika

w Dąbrowie Tarnowskiej

zaprasza do udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Odkrycia Mikołaja Kopernika”

  Cele konkursu:

·         Przybliżenie sylwetki patrona szkoły sławnego Polaka Mikołaja Kopernika.

·         Popularyzacja ogólnej wiedzy astronomicznej.

·         Doskonalenie umiejętności plastycznych.

·         Rozbudzenie kreatywności i twórczej osobowości.

  Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I- III i IV – VI szkół podstawowych

  Organizatorzy konkursu: Małgorzata Gawlik, Jadwiga Miś

  Wymogi konkursowe:

·         Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną, na papierze w formacie A3 lub A4.

·         Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

·         Na odwrocie pracy konkursowej należy zamieścić - imię, nazwisko i wiek autora pracy z podaniem klasy, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły i jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu).

Kryteria oceniania

Organizatorzy powołają komisję konkursową, która oceniając prace konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych kl. I – III i IV – VI będzie brała pod uwagę:

·         pomysłowość;

·         samodzielność;

·         walory plastyczne;

·         estetykę i staranność wykonania.

Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymują zwycięzcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach.

  Terminy:

Prace należy przesłać do 10 grudnia 2012 roku na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

im Mikołaja Kopernika

ul. Matejki 8

33 – 200 Dąbrowa Tarnowska

Małopolska

Z dopiskiem „Świetlica szkolna – konkurs”

Rozstrzygnięcie konkursu 8 stycznia 2013 roku.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów)

na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej