Szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III - „ZOO Jana Brzechwy”

Świetlica szkolna organizuje konkurs recytatorski pod hasłem: „ZOO Jana Brzechwy”

REGULAMIN KONKURSU

1.    Nazwa konkursu: Konkurs recytatorski: „ZOO Jana Brzechwy”

2.    Cele konkursu:

       rozwijanie zdolności recytatorskich,

       zainteresowanie uczniów poezją Jana Brzechwy

       zachęcanie do występów na scenie,

       prezentacja umiejętności uczniów,

       uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3.    Zasady uczestnictwa:

       konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,

       konkurs polega na wyrecytowaniu trzech wybranych zwierząt  z utworu :”ZOO” Jana Brzechwy

       zgłoszenia do konkursu należy kierować do świetlicy szkolnej do dnia 15 listopada

4.    Kryteria oceny:

 Komisja w skład, której wchodzą nauczyciele świetlicy  oraz pani bibliotekarz dokonają oceny wg następujących kryteriów:

       dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

       interpretacja tekstu,

       kultura słowa,

       ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

5.    Nagrody dla laureatów :

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorzy konkursu
nauczyciele świetlicy: Małgorzata Gawlik,
Jadwiga Miś