NAUCZYCIELE UCZĄCY W KLASACH IV - VI

ROK SZKOLNY 2015/2016

mgr Anna Fido   dyrektor, przyroda, religia, wychowanie do życia        w rodzinie nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Wódka wicedyrektor, informatyka, matematyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Bator język polski, historia, plastyka nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Guzik - Skirzyńska język polski, muzyka, plastyka nauczyciel dyplomowany
mgr Diana Dyda język polski, oligofrenopedagogika  nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Pikul bibliotekarz, język polski nauczyciel dyplomowany
p. Agnieszka Deszcz język niemiecki - innowacja nauczyciel stażysta
mgr Renata Nadolska historia nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pikul język angielski nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Kmieć język angielski nauczyciel mianowany
mgr Klara Wąż język angielski nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Smolicha matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Wójtowicz matematyka, informatyka nauczyciel stażysta
mgr Wioletta Zych  matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Małgorzata Gawlik technika, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagogika   nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Wróbel przyroda nauczyciel dyplomowany
mgr Zbigniew Soja wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna nauczyciel dyplomowany
p. Paweł Pisarski wychowanie fizyczne nauczyciel kontraktowy
mgr Renata Świątkowska-Wrona wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
mgr Marzena Rzepka pedagog nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Grabka terapia zajęciowa nauczyciel mianowany
lic. Sylwia Janiszewska pedagog nauczyciel stażysta
mgr Małgorzata Kmieć religia nauczyciel mianowany

ROK SZKOLNY 2014/2015

mgr Anna Fido   dyrektor, przyroda, religia, wychowanie do życia  w rodzinie nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Wódka wicedyrektor, informatyka, matematyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Bator język polski, historia, plastyka nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Guzik - Skirzyńska język polski, muzyka, plastyka nauczyciel dyplomowany
mgr Diana Dyda język polski, oligofrenopedagogika  nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Pikul bibliotekarz, język polski nauczyciel dyplomowany
p. Agnieszka Deszcz język niemiecki - innowacja nauczyciel stażysta
mgr Renata Nadolska historia nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pikul język angielski nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Kmieć język angielski nauczyciel mianowany
mgr Marta Smolicha matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Liro matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika  nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Zych  matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Małgorzata Gawlik technika, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagogika   nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Wróbel przyroda nauczyciel dyplomowany
mgr Zbigniew Soja wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna nauczyciel dyplomowany
p. Paweł Pisarski wychowanie fizyczne nauczyciel kontraktowy
mgr Renata Świątkowska-Wrona wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
mgr Marzena Rzepka pedagog nauczyciel mianowany
mgr Jadwiga Miś kierownik i nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kmieć religia nauczyciel mianowany
ks. Rafał Ciecieręga religia nauczyciel dyplomowany

ROK SZKOLNY 2013/2014

mgr Anna Fido   dyrektor, przyroda, religia, wychowanie do życia  w rodzinie nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Wódka wicedyrektor, informatyka, matematyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomir Bator język polski, historia nauczyciel mianowany
mgr Monika Guzik - Skirzyńska język polski, muzyka, plastyka nauczyciel mianowany
mgr Diana Dyda język polski nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Pikul nauczyciel bibliotekarz, język polski nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Nadolska historia nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pikul język angielski nauczyciel mianowany
mgr Ewa Kmieć język angielski nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Smolicha matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Zych  matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Małgorzata Gawlik technika, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagogika   nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Wróbel przyroda nauczyciel dyplomowany
mgr Zbigniew Soja wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Panek - Sojka wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Świątkowska-Wrona wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
mgr Jadwiga Miś nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kmieć religia nauczyciel  kontraktowy
ks. Rafał Ciecieręga religia nauczyciel dyplomowany

ROK SZKOLNY 2012/2013

mgr Sławomir Bator język polski, historia nauczyciel mianowany
mgr Monika Guzik - Skirzyńska język polski, muzyka, plastyka nauczyciel mianowany
mgr Diana Dyda język polski nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Pikul nauczyciel bibliotekarz, język polski nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Nadolska historia nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pikul język angielski nauczyciel mianowany
mgr Ewa Kmieć język angielski nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Smolicha matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Zych  matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Małgorzata Wódka informatyka, matematyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Paweł Mikos informatyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Gawlik technika, nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Fido   przyroda, religia, wychowanie do życia  w rodzinie nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Wróbel przyroda nauczyciel dyplomowany
mgr Zbigniew Soja wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Panek - Sojka wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Miś nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kmieć religia nauczyciel  kontraktowy
ks. Rafał Ciecieręga religia nauczyciel mianowany

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

mgr Sławomir Bator język polski, historia nauczyciel mianowany
mgr Monika Guzik - Skirzyńska język polski, muzyka, plastyka nauczyciel mianowany
mgr Diana Dyda język polski nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Pikul nauczyciel bibliotekarz, język polski nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Nadolska historia nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Pikul język angielski nauczyciel mianowany
mgr Ewa Kmieć język angielski nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Smolicha matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Zych  matematyka, informatyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Małgorzata Wódka informatyka, matematyka, technika nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Gawlik technika, nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Fido   przyroda, religia, wychowanie do życia  w rodzinie nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Wróbel przyroda nauczyciel dyplomowany
mgr Zbigniew Soja wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Panek - Sojka wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany
mgr Grzegorz Kozaka wychowanie fizyczne nauczyciel stażysta
mgr Jadwiga Miś nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Kmieć religia nauczyciel  kontraktowy
ks. Zbigniew Szewczyk religia nauczyciel mianowany