ĆWICZYĆ CIAŁO, ĆWICZYĆ UMYSŁ...

 

 

5 marca 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy naszej szkole. W 1995 r. szkoła została przeniesiona do obecnego budynku, który nie posiadał sali gimnastycznej. Od tej pory dyrekcja, nauczyciele i rodzice ubiegali się o wybudowanie nowego obiektu sportowego, w którym uczniowie mogli by ćwiczyć ciało i umysł. Po 13 latach udało się! Była to oficjalna uroczystość, na którą zaproszono wielu gości.

W dniu otwarcia, tuż przed południem, zgromadzeni przed budynkiem szkoły uczniowie, rodzice i nauczyciele wyruszyli w pochodzie do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą Świętą, celebrowaną przez Księdza Prałata Józefa Porembe. Oprawę liturgiczną przygotowali: siostra Ewa Chrzanowska, ksiądz Krzysztof Jaskułka oraz Pani Anna Fido. Wzięła w niej udział społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi. Wśród przybyłych byli między innymi przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i innych podległych Urzędowi Gminy oraz byli i obecni pracownicy szkoły.

Po nabożeństwie wszyscy powrócili do szkoły, gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi do sali gimnastycznej. Dokonali tego: Pan Stanisław Początek - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Pan Jerzy Gajdosz - dyrektor Firmy IMBUD Tarnów, Pan Ryszard Ostrowski - Starszy Wizytator Delegatury Tarnowskiej Kuratorium Oświaty, Pani Stanisława Rzeźnik - poprzednia dyrektor szkoły, Pani Barbara Żelazowska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Ksiądz Prałat Józef Poremba - proboszcz dąbrowskiej parafii, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Barbara Sarat oraz Zbigniew Soja - Dyrektor Szkoły.

Po tym symbolicznym akcie wszyscy uczestnicy spotkali się w nowej hali sportowej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego oraz pieśni szkoły. Dyrektor powitał wszystkich gości, przybliżył  historię szkoły i podziękował Panu Burmistrzowi Stanisławowi Początkowi, Panu Jerzemu Gajdoszowi, Pani Stanisławie Rzeźnik i Pani Marcie Kopeć.

Następnie głos zabrali: Burmistrz Stanisław Początek, Pan Jerzy Gajdosz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Żelazowska oraz Pani Bogusława Serwicka w imieniu Stowarzyszenia "Niezależni" i Klubu Radnych Rady Miejskiej na Rzecz Rozwoju Gminy przekazała na ręce dyrektora placówki symboliczny czek na 1000 zł na zakup strojów sportowych.

Swoje listy z gratulacjami przesłali również Poseł na Sejm - Minister Skarbu Pan RP Aleksander Grad oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara. Samorząd Powiatowy reprezentowali Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Kądzielawa i Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski. Na uroczystości byli obecni Radni Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącą rady Panią Bogusławą Serwicką.

Następnie odbyło się poświęcenie nowych obiektów. Dokonał tego Ksiądz Prałat Józef Poremba.

Po zakończeniu oficjalnej części nastąpiła część artystyczna, która składała się z sześciu scen przeplatanych tańcami. Goście mogli zobaczyć wspaniałą grę aktorów, podziwiać piękne tańce oraz pokaz walki rycerskiej. Na koniec chór szkolny  odśpiewał piosenkę, do której słowa napisała nauczycielka Pani Monika Skirzyńska.  Część artystyczną przygotowali uczniowie od klasy I do VI ( w sumie 85 osób) pod kierunkiem Pana Sławomira Batora, Pani Małgorzaty Wódka, Pani Moniki Guzik - Skirzyńskiej, Pani Małgorzaty Gawlik, Pani Jadwigi Miś, Pani Barbary Trzpit, Pani Małgorzaty Panek - Sojka, Pani Renaty Nadolskiej i Pani Marzanny Pikul. Całość prowadział Pan Sławomir Bator.

Gości mogli zwiedzić wystawę, na której pokazano dorobek szkoły, zobaczyć galerię zdjęć, obrazującą jak powstawała sala gimnastyczna, wpisać się do kroniki szkoły oraz zakupić pamiątkową tarczę lub cegiełkę.

Dziękujemy sponsorom i rodzicom, którzy pomogli nam w przygotowaniu tej uroczystości.

 

 GALERIA FOTOGRAFII

 

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

 

CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI

 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

 

WYSTAWA