Pedagog szkolny

    mgr Marzena Rzepka

w roku szkolnym 2015/2016

lic. Sylwia Janiszewska

           PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 11.00

                                                             

11.30 – 14.30

8.00 – 12.00

8.00 – 11.00

 PEDAGOG TERAPEUTA

mgr Katarzyna Grabka

Poniedziałek                                                       12.50 – 14.20

Wtorek                                                                 11.45 – 14.10

Środa                                                                     12.50 – 14.20

Czwartek                                                             12.35 – 14.10

Piątek                                                                    10.40 – 14.10

Drogi Uczniu


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

  Pamiętaj


Drogi Rodzicu


       Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

PEDAGOG SZKOLNY – WRÓG CZY PRZYJACIEL?


W każdej szkole od ponad 30 lat istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. Najogólniej mówiąc to osoba zajmująca się problemami wychowawczymi pojawiającymi się w szkole i z tym głownie jest kojarzona. Dla większości uczniów gabinet pedagoga szkolnego jest miejscem zsyłki za złe zachowanie, wagary, lekceważenie obowiązków szkolnych, popadanie w konflikty z otoczeniem.
Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, na czym tak naprawdę polega jego rola.

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem między nauczycielami, dyrekcją rodzicami, a uczniem. Jest łącznikiem występującym w interesach ucznia na forum społeczności szkolnej.

Do najważniejszych zadań pedagoga należą:

- Badanie potrzeb uczniów
- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i eliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.
- Dociekanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia i próba ich eliminacji.
- Terapia pedagogiczna dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, patologiami i kompensowanie braków występujących w środowisku społecznym.
- Działalność profilaktyczna, czyli organizowanie zajęć mających na celu zapobieganie mogących się pojawić trudności wychowawczych, w tym: uzależnienia, agresja, przemoc.
- Zajęcia korekcyjne - kompensacyjne dla uczniów mających trudności z nauką.
- Pomoc materialna dla uczniów, których rodziny pozostają
w trudnej sytuacji materialnej.
Ponadto nieustanna współpraca z dyrekcją szkoły, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, policją oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


ZASADY PEDAGOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE PEDAGOGA SZKOLNEGO.

Zasada dyskrecji, opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością.
Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego maga się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.


JAKIE CECHY POWINIEN MIEĆ DOBRY PEDAGOG?
Przede wszystkim powinien:
- wykazać duże zaangażowanie w sprawy szkoły i problemy uczniów
- posiadać rozległą wiedzę na temat swojego zawodu
- umiejętnie organizować pracę wychowawczą
- trafnie diagnozować środowiska rodzinne uczniów i dobierać odpowiednie formy pomocy
- w miarę możliwości zaspakajać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli

PAMIĘTAJCIE JEDNO!!!

Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma on obowiązek zachować w tajemnicy to, co mu powiecie, o ile wasze zaplanowane działania nie będą zagrażać waszemu życiu, bądź zdrowiu. On najlepiej wie, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potrafimy rozwiązać. Nie bójcie się wejść do gabinetu pedagoga i powiedzieć ”mam problem”. Z pewnością wysłucha, a czasem sama rozmowa przynosi ulgę. Często łatwiej wygadać się osobie, spoza rodziny, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm.