W.Z.

                                                      OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
„MISTRZ
OWIE K
ODOWANIA”

Program ten ma na celu
rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom.Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich szkołach. Uczy głębiej spojrzeć na programowanie w Scratch 2.
Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb.Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa.

Na stronę programu można wejść przez kotka lub logując się na
www.mistrzowiekodowania.pl

Nasza szkoła przystąpiła do tego programu w listopadzie bieżącego roku i miejmy nadzieję, iż powoli, ale z powodzeniem będziemy w tym programie działaćJ.