http://www.bezpieczenstwo.renault.pl/_wyglad/img/skb-logo.png„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” - międzynarodowy program edukacyjny dla klas I – VI

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Jest to największy tego rodzaju program na świecie realizowany przez koncern motoryzacyjny Renault. Swoim zasięgiem obejmuje już 35 krajów na świecie, udział w nim wzięło do tej pory ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 756 500 z Polski. Program realizowany w naszej szkole składa się z czterech uzupełniających się elementów:

1.      Pakietów edukacyjnych „Droga i Ja” – unikatowego zestawu dydaktycznego dla uczniów i nauczyciela, składającego się z zeszytów ćwiczeń, testów, materiałów dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego – realizowany od wielu lat  

2.      E-learningu – innowacyjnego programu multimedialnego dostępnego w Internecie dla dzieci, rodziców i nauczycieli – realizowany od 2006 roku  

3.      Konkursu „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”  – polegającego na przemyśleniu przez dzieci problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i motoryzacją, a następnie wdrożeniu kampanii świadomościowej w szkole i jej otoczeniu – realizowany od 2011 roku.

4.      Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa – Od 10 listopada 2010 roku w naszej szkole zaczął działać Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Stopka” pod opieką p. Małgorzaty Gawlik.  Głównym zadaniem klubu jest wykorzystywanie wiedzy z dziedziny wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu oraz propagowanie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności. Członkowie klubu uczniowie klas IV – VI organizują  lokalne happeningi i akcje ulotkowe, prezentują na forum szkoły najważniejsze zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego z pomocą policji lub straży czy też samodzielnie przeprowadzają szkolne akcje pt. „Detektyw bezpieczeństwa - czy nasza szkoła jest bezpieczna?”. Sami podejmują decyzje, jakie działania będą organizować. Ponadto mamy stały dostęp do pełnej zawartości serwisu SKB - w tym do panelu umożliwiającego samodzielne publikowanie zdjęć i informacji z prowadzonych działań.

Wiele instytucji centralnych i regionalnych wpływa na to, że z roku na rok program ten staje się coraz lepszy. Wśród nich jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Rzecznik Praw Dziecka. Krajowa Rada BRD, Instytut Transportu Samochodowego, Komenda Główna Policji, Global Road Safety Partnership - doradcy metodyczni.

Program „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” wykorzystuje innowacyjne narzędzia pedagogiczne odpowiadające rosnącym potrzebom nauczycieli, a przy tym zachęcające dzieci i młodzież do nauki. Oparte są one na edukacyjnym i interaktywnym podejściu, zapewniającym aktywny udział dzieci i umożliwiającym nawiązanie z nimi owocnego dialogu.

Koordynatorem działań podjętych w ramach programu jest p. Małgorzata Gawlik.