„Owoce w szkole ” – europejski program edukacyjny dla klas I - III

              Program „Owoce w szkole” skierowany jest do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie w codziennej diecie udziału owoców i warzyw oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez przeprowadzenie specjalnych zajęć o charakterze edukacyjnym dotyczących zdrowego odżywiania.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z produktu owocowego i produktu warzywnego.

Nasza szkoła przystąpiła do tego programu w roku szkolnym 2010/2011.

W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca, który przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

·         świeże owoce – jabłka, gruszki,

·         świeże warzywa – marchew, papryka słodka, rzodkiewki,

·         soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

  Koordynatorami projektu są: p. Lucyna Wróbel, p. Jadwiga Miś, p. Dorota Gruszka.