„Klub Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program edukacyjny 

dla klas I

Pierwszy rok w szkole jest ważnym wydarzeniem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Pierwszoklasiści niejednokrotnie podejmują już bez udziału rodziców ważne decyzje. Chcąc zwrócić ich uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadomić im skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze, nasza szkoła w roku szkolnym 2011/2012 dołączyła do „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

Głównym celem pracy w klubie jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole oraz wytworzenie u nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.

W ramach programu, co roku, otrzymujemy materiały edukacyjne oraz broszurki informacyjne z poradami dla rodziców.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Maspex - GMW - Sp. z o.o. S.K.A.. we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Kuratoriami Oświaty. Patronat medialny nad programem objęli: TVN Style, Trójka – miasto dzieci.pl, gazeta.pl e dziecko.   

Realizatorami programu są wychowawcy klas pierwszych, a koordynatorami działań podjętych w ramach tego programu jest wicedyrektor p. Małgorzata Wódka i p. Małgorzata Gawlik – SK BRD.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

 

Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.