Program edukacyjny  „Śniadanie Daje Moc”

 

 

 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc” jest adresowany do  uczniów klas 0 - 3 szkół podstawowych  oraz Nauczycieli i Rodziców. 

Cele programu:

1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;

2. Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;

3. Edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

W Klubach Śniadanie Daje Moc, w czasie zajęć edukacyjnych, będą  przekazywane najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania.