Szkoła z klasą 2.0

We wrześniu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Szkoła z Klasą.

Program jest prowadzony od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Gazetę Wyborczą” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wspólnie z dyrektorami szkół oraz nauczycielami, organizatorzy akcji starają się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

W ramach akcji,  Szkoła z Klasą 2.0,  uczestnicy skupiają się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

Szkoła z Klasą 2.0  skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. 

            Każda edycja programu trwa przez cały rok szkolny – od września do czerwca.

Co Szkoła z Klasą 2.0 oferuje się uczniom?

·         Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniom i nauczycielom platformie blogów CEO. Ich prowadzenie umożliwia uczniom zdobywanie i dokumentowanie sprawności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się.

·         Możliwość otrzymania odznak programowych, potwierdzających aktywność uczniów i zdobycie kolejnych umiejętności związanych z programem.

·         Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępyMateriały obejmują też takie zagadnienia jak: przestrzeganie praw autorskich, bezpieczeństwo w sieci, umiejętność dyskusji.

·         Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach i wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi.

·         Promocję działań uczniów w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”) oraz na stronie programu oraz na blogu głównym.

·         Możliwość udziału w konkursach.

·         Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi.

·         Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania.

Więcej informacji: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/szkola-z-klasa-20-opis