ZPB „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” - projekt małopolski

W Publicznej Szkole Podstawnej nr 2 od wielu lat podejmuje się działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Przystępując w roku szkolnym 2012/2013 do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, chcieliśmy jeszcze bardziej wzmocnić nasze działania, które będą zapewniać uczniom spokojne i bezpieczne warunki do nauki.

W pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji (wzorowany na doświadczeniach holenderskich). Z czasem stał się projektem małopolskim, koordynowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Głównym założeniem projektu jest kształcenie i promocja poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Realizowany może być on na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Do realizacji projektu przystąpiliśmy w październiku 2012 roku. Od tego momentu uczniowie, rodzice i nauczyciele pod okiem dyrektora szkoły oraz pedagogów, koordynatorów projektu, podejmą wiele zadań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa zarówno w szkole jak i po za nią. Bezpośrednio naszym zmaganiom patronuje Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nasze działania zmierzać będą do zmiany sposobu myślenia uczniów na temat przemocy i jej skutków. Powinno to zaowocować zmianą ich zachowania i rezygnacją, z jakiejkolwiek przemocy wobec kolegów.

Po przeprowadzeniu zaplanowanych działań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań we współpracy z partnerami projektu nasza szkoła będzie się ubiegać o otrzymanie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Jest to dokument prestiżowy przyznawany placówkom, które skutecznie podejmowały działania zapewniające ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że mimo ogromu pracy przy realizacji projektu, uda się nam uzyskać Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.