PROGLAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ”     

                                                       

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do trzeciej edycji programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” w bieżącym roku szkolnym będą realizowały klasy IV, V, VI szkoły podstawowej. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów. Nasze działania rozpoczniemy od zapoznania z założeniami programu:

- nauczycieli (podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej),

- rodziców (podczas ogólnego zebrania),

- uczniów poprzez wykonanie gazetki i umieszczenie jej na korytarzu szkolnym.

Zajęcia dotyczyć będą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dawać przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone będą tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są również zajęcia w grupach, warsztatowe i wiele innych. Proponowane treści programu będzie można wykorzystać w trakcie lekcji przyrody, lekcji wychowawczych oraz innych według uznania osób prowadzących.

Celem głównym programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”  jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe to:

1. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.

2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

3. Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.

4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi.

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych:

1. Poznajmy się bliżej,

2. Laboratorium ciała,

3. Naucz się mówić „nie”,

4. Znajdź właściwe rozwiązanie,

5. Uwierz w siebie,

W ramach programu opracowany został harmonogram działań, które wykonamy w projekcie. Zadania będą przeprowadzone przy współpracy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas IV, V, VI  szkoły podstawowej oraz innymi przedstawicielami środowiska szkolnego.

Koordynator programu: p. Justyna Wolińska