Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 rusza kolejna edycja programu pt.:” Znajdź właściwe rozwiązanie”. Nasza szkoła dołączyła do programu profilaktyki palenia tytoniu, adresowanego do uczniów klas V oraz VI. „W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Konieczność interwencji

w kierunku uchronienia przed inicjacja palenia tytoniu i wejścia w nałóg podyktowana jest również skumulowaniem w tym okresie życia wielu psychospołecznych czynników ryzyka palenia tytoniu..”

   Oferta programu będzie realizowana z inicjatywy Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Program zostanie zrealizowany podobnie jak w latach poprzednich oraz w ramach godzin wychowawczych..

                                                                            

                                                                                              Pedagog szkolny