Spotkanie z policjantem - porady dla rodziców 

Podczas  ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami  odbyło się  prelekcja przeprowadzona przez asp. Pawła Kantora z Wydziału Prewencji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej  na temat odpowiedzialności rodziców i opiekunów prawnych za czyny dzieci. Aspirant przypomniał artykuł 43 pkt. 2 Prawa o Ruchu Drogowym, który  mówi, że dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Pan policjant starał się przekonać rodziców, że posiadanie odblasków jest najskuteczniejszym narzędziem do poprawy widoczności pieszego lub rowerzysty na drodze, a rozpoczęty  właśnie rok szkolny sprawia, że dzieci częściej pojawiają się na drogach. Coraz szybciej też robi się ciemno, a pojawiające się  opady atmosferyczne  pogarszają  widoczność.  Zwrócił również uwagę, że zawsze należy  tłumacz dzieciom, skąd biorą się określone zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Będąc rodzicem musisz mieć na uwadze, że Twoja postawa jest przykładem dla Twojej pociechy. Nigdy nie łam przepisów i zasad prawa drogowego w obecności dzieci. Dzieci zawsze naśladują zachowania autorytetów. Zagrożenie dla osób mieszkających w miastach może wydawać się abstrakcyjne, ale czasem nawet oświetlone latarniami ulice miast nie gwarantują, że zauważymy  pieszego na czas. Wystarczy jednak wyjechać poza ich obszar, aby każdy kierowca przekonał się o powadze problemu. Dzieci muszą być świadome, że tylko przestrzeganie przez wszystkich przyjętych zasad jest gwarantem bezpieczeństwa na drodze. Są to ograniczenia,  na które godzą się wszyscy, dla wspólnego dobra.