Sprawdzian to próba nerwów dla niejednego ucznia. Pokazuje on bowiem, kto dobrze się przygotował, a kto musi jeszcze popracować nad przyswojeniem materiału. Aby sprawdzian nie okazał się porażką, ważne jest odpowiednie przygotowanie. Podpowiemy Państwu, jak możesz wesprzeć dziecko przed sprawdzianem oraz jak poradzić sobie ze strachem przed tego typu wydarzeniami u dziecka.

Rady dla rodziców uczniów przystępujących do sprawdzianu szóstoklasisty.

Do tego sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową - to jeden z warunków jej ukończenia. Jednak to też jedyny sprawdzian, który zdadzą wszyscy, niezależnie od wyniku. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wynik tego sprawdzianu ma tylko znaczenie informacyjne. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie zamieszkania.

Sprawdzian ma badać poziom osiągnięć uczniów w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Jeśli jednak chodzi o czytanie, obejmuje ono nie tylko tekst, ale też mapy czy wykresy.  

 

Każdy poznaje świat inaczej

 

           Trzeba się zastanowić, w jaki sposób poznaje świat Twoje dziecko, tzn. jaki preferuje styl uczenia się. Jeśli jest słuchowcem, powinno np. głośno opowiadać to, czego się nauczyło, co zapamiętało. Jeśli jest wzrokowcem, warto, by np. podkreślało kolorowymi mazakami najważniejsze treści. Jeśli do zapamiętywania potrzebuje ruchu, podczas uczenia może spacerować po pokoju i powtarzać materiał. Każdy się uczy inaczej. Ważne, by to robić.


Zabawa nadal może być dobrą nauką

 

          Wiele wiadomości możemy przekazywać podczas wspólnie spędzanego czasu, pracy i zabawy, np. odpowiednio zaaranżowane wyjście dziecka z kolegami do kina może być świetną okazją do nauki: obliczenie kosztów całej wyprawy, przeglądanie repertuaru kin czy rozkładów autobusów, wspólne omówienie fabuły, napisanie recenzji itp.

 

Aby efektywnie się uczyć, trzeba także odpoczywać

 

           Dla zapewnienia właściwych efektów pracy konieczne jest najpierw zadbanie o właściwe odżywianie, ruch niezbędny dla prawidłowego rozwoju oraz odpoczynek po pracy. Rodzice niekiedy zapominają, że po intensywnym czasie nauki w szkole i w domu konieczny jest zasłużony odpoczynek. Trzeba też pamiętać, że czas wolny to czas naszego dziecka i poza naszymi pomysłami na jego zagospodarowanie pociechy powinny mieć możliwość zrelaksowania się według własnej koncepcji, czyli na robienie ulubionych rzeczy, zgodnych z zainteresowani, a czasem nawet na tzw. nicnierobienie.

Pamiętaj!

           Jeśli uczeń z powodu choroby, nagłego wyjazdu lub innych przyczyn losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu  w  kwietniu, drugi termin wyznaczony jest na w czerwcu.

Uczniowie niepełnosprawni lub ci, u których orzeczono np. dysleksję rozwojową, mają prawo przystąpić do egzaminu w dogodnej dla nich formie. Jednak tylko na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, które muszą być wydane nie później niż do końca września zeszłego roku. Tacy szóstoklasiści mogą, ale nie muszą korzystać z tych udogodnień.

            Dobrze jest też pamiętać o celu, w jakim został opracowany sprawdzian szóstoklasisty. Nie jest on formą klasyfikacji uczniów i podziału ich na lepszych i gorszych. To głównie forma diagnozy, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę i umiejętności, które służą do zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Drugim celem jest sprawdzenie, czy dziecko kończące szkołę podstawową jest przygotowane do edukacji w gimnazjum. Te informacje są niezwykle cenne dla ucznia i jego rodziców, którzy będą wiedzieli, nad czym należy popracować. Ten sprawdzian pozwala również szkole, którą uczeń kończy, ocenić, jakie umiejętności udało się jej w dziecku wypracować, oraz dostarcza informacji gimnazjum, które przez kolejne trzy lata będzie odpowiadać za jego edukację.

Do sprawdzianu szóstoklasisty merytorycznie przygotowuje szkoła

           Uczeń przygotowuje się do sprawdzianu szóstoklasisty przez cały czas edukacji w szkole podstawowej. Rodzice mogą pomagać dziecku swoją postawą - dając mu zaufanie i spokój. Trzeba wspierać i być tolerancyjnym. Mądrze zachęcać i motywować do samodzielnej pracy

         Warto więc być w stałym kontakcie z nauczycielami dziecka, by na bieżąco monitorować jego wyniki szkolne. W sytuacjach koniecznych (dłuższa nieobecność dziecka na zajęciach z powodu choroby, trudności w zrozumieniu materiału szkolnego) można poprosić szkołę o wsparcie. Czasem wystarczą okazjonalne konsultacje dla dziecka prowadzone przez nauczyciela, a niekiedy przydadzą się systematyczne zajęcia wyrównujące i uzupełniające wiedzę. Dla dobrych efektów pracy potrzebna jest także wtedy współpraca rodziców ze szkołą. Nauczyciel może wówczas wskazać, jakiego rodzaju ćwiczenia powinniście robić w domu.

       Ucz dziecko lepiej gospodarować czasem - przygotowuj razem z nim plan dnia, a nawet tygodnia. Zróbcie spis rzeczy, które ma do załatwienia bardzo pilnie i takich, które mogą jeszcze zaczekać. Pomóż mu dobrze zorganizować miejsce pracy. Naucz stawiania sobie realistycznych celów - ustalcie wspólnie, co chce osiągnąć i w jakim czasie. Przygotujcie plan działania, ale pamiętaj, nie bądź dla dziecka zbyt wymagający. Nie staraj się, by Twoje dziecko był perfekcjonistą - każdy popełnia błędy. Nie musi wszystkiego robić bezbłędnie. Bądź dla niego tolerancyjny.

         Naucz dziecko myśleć pozytywnie o sobie. Mów: „poradzisz sobie, jesteś w tym dobry, uczyłeś się dużo do tego sprawdzianu, wszystko będzie dobrze".

Przygotowujcie się stopniowo

Mózg może aktywnie “wchłaniać” informacje jedynie przez pewien czas, potem potrzebna jest przerwa. W przeciwnym razie mogą powstawać luki w przerobionym materiale lub zwyczajnie nowe informacje “wypchną” z pamięci te już przyswojone. Lepiej jest, gdy dziecko na sprawdzian będzie przygotowywało się stopniowo. Taka metoda charakteryzuje się bowiem większą skutecznością i jest bardziej komfortowa niż nauka na ostatnią chwilę.

Sprawdzian już jutro!

Na dzień przed sprawdzianem dziecko nie powinno uczyć się niczego nowego. Cały dzień powinno poświęcić na relaks. Najlepiej będzie, jeśli dziecko spakuje plecak do szkoły już w przeddzień wieczorem, aby uniknąć niepotrzebnego stresu następnego ranka. Sprawdź, czy dziecko niczego nie zapomniało: czy ma czym pisać, zapakowało, potrzebne przybory legitymację szkolną? Dobrze jest także, jeśli dziecko położy się odpowiednio wcześnie spać, aby mogło wypocząć przed sprawdzianem.

Tuż przed sprawdzianem

Niech dziecko w dzień sprawdzianu wstanie odpowienio wcześnie. Pożywne śniadanie dostarczy mu energii, gdyż z pustym żołądkiem trudno jest się skoncentrować. Dodaj dziecku otuchy i przytul je do siebie. To wzmocni jego pewność siebie i sprawi, że uczeń odważnie pójdzie na sprawdzian.

Czasem może pomóc także mały talizman na szczęście. Również pastylki miętowe mogą złagodzić zdenerwowanie, jeśli zareklamujesz je jako “pigułki na koncentrację”.

W szkole dziecko spotka na pewno wielu kolegów, którzy będą prowadzili ożywione dyskusje o tym, jakim wyzwaniem będzie zbliżający się sprawdzian. Ważne jest, aby przez to dziecko nie straciło pewności siebie. W takich sytuacjach uczeń może dodać sobie odwagi, powtarzając i uświadamiając sobie, że uczył się wystarczająco długo, jest dobrze przygotowany, więc nie ma powodu do zdenerwowania!

Sprawdzian - pomocne wskazówki

Czasem także mimo dobrego przygotowania coś może się nie udać. Na przykład, gdy nagle w głowie pojawi się “czarna dziura” lub polecenie zostanie źle zinterpretowane. Czasem na jedno z zadań dziecko będzie musiało poświęcić tak dużo czasu, że nie starczy go na inne. Aby uniknąć takich sytuacji, dziecko powinno:

1) być przygotowany na to, że może zacząć odczuwać stres - w końcu sprawdzian to stresująca sytuacja; pamiętać, że stres karmi się niepewnością i brakiem wiedzy,

2) skupić się na sobie, postarać się wyizolować z otoczenia,

3) uważnie przejrzeć arkusz egzaminacyjny, zapoznać się z zadaniami, zastanowić się, ile czasu będzie potrzebne do wykonania poszczególnych zadań,

4) dokładnie czytać polecenia, aby uniknąć niepotrzebnych błędów,

5) aby wzmocnić swoją pewność siebie, zacząć od czegoś, co z pewnością umie,

6) pilnować czasu,

7) upewnić się, że nie pominął żadnego zadania, które potrafi wykonać,

8) uważnie przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

9) jeśli w trakcie egzaminu (lub przed nim) pojawiają się w jego głowie negatywne myśli, np.: Nic nie pamiętam, na pewno sobie nie poradzę, Inni z pewnością są lepiej przygotowani czy Kiedyś już mi się zdarzyło, że byłem nieźle przygotowany a i tak oblałem, powinien postarać się zamienić te negatywne komunikaty na ich pozytywne wersje, np.: Uczyłem się tego, zaraz sobie przypomnę czy W prawie wszystkich przypadkach, gdy byłem przygotowany, zdałem,

10) jeśli czuje silny stres, który przeszkadza mu w pisaniu egzaminu, powinien spróbować krótkich, prostych ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń polegających na napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych grup mięśni lub przypomnieć sobie jakąś przyjemną sytuację - to powinno go odprężyć. 

Z tymi wskazówkami sprawdzian nie będzie stanowił dla dziecka najmniejszego problemu.

Marzena Rzepka