ROLA PEDAGOGA W ŻYCIU UCZNIA

Zazwyczaj pedagog kojarzony jest przez uczniów jako osoba do której musi się zgłosić uczeń, który ma złe zachowanie, wagaruje, lekceważy obowiązki szkolne, popada w konflikty z otoczeniem. Niestety mało kto zdaje sobie sprawę
z tego na czym tak naprawdę polega jego rola.

Najważniejszym obowiązkiem pedagoga szkolnego jest dbanie o dobro wychowanków. To pedagog jest niejako pośrednikiem pomiędzy nauczycielem, dyrekcją, rodzicami a uczniem. Jest łącznikiem występującym w imieniu ucznia na forum społeczności szkolnej.

Do najważniejszych zadań pedagoga szkolnego należą:

Zawsze gdy dzieje się dziecku krzywda, jeżeli rodzice zauważą córki lub syna coś niepokojącego co może mieć związek ze szkołą, gdy dziecko skarży się na starszego kolegę który go zaczepia bez względu skontaktuj się z pedagogiem i opowiedz swoich problemach. Każde dziwne, nietypowe zachowanie dziecka wymaga zainteresowania osób dorosłych. Ważne jest aby pedagog otrzymywał sygnały ze środowiska – nie bójmy się zgłaszać naszych obaw i uwag.

Pedagog szkolny zaprasza rodziców w dniach:

mgr Lucyna Skrzyniarz                             mgr Justyna Wolińska

  Środa    8.45 – 14.13                                Poniedziałek  9.30 – 14.15

  Piątek   11.00 – 13.30                              Czwartek       8.00 – 14.15