Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013

20 września 2012 r.

-   zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły godz. 1700; Szkolenie dla rodziców: Bezpieczeństwo 

   ponad wszystko;

- spotkania z wychowawcami klas;

- spotkanie dyrekcji z delegatami rodziców poszczególnych klas;

8 listopada 2012 r.

-    spotkanie dyrekcji z delegatami rodziców poszczególnych klas godz.1630;

- zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły godz. 1700; Szkolenie dla rodziców: Rola pedagoga

   w życiu   ucznia;

- spotkania z wychowawcami klas;

- indywidualne konsultacje z nauczycielami;

10 stycznia 2013 r.

-  spotkanie dyrekcji z delegatami rodziców poszczególnych klas godz.1630;

- zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły godz. 1700; Omówienie i przypomnienie procedur    

   edukacyjnych związanych ze sprawdzianem w klasie III i VI – „Rola rodzica w przygotowaniu do

    sprawdzianu”. Podsumowanie pracy za I półrocze 2012/2013;

- spotkania z wychowawcami klas;

11 kwietnia 2013 r.

- spotkanie dyrekcji z delegatami rodziców poszczególnych klas godz.1630;

- zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły godz. 1700; Szkolenie dla rodziców przeprowadzone przez

   pracownika PPP – „Typowe błędy wychowawcze współczesnego rodzica”

- spotkania z wychowawcami klas;

- indywidualne konsultacje z nauczycielami;

28 maja 2013 r.

- spotkanie dyrekcji z delegatami rodziców poszczególnych klas godz.1630;

- zebranie ogólne rodziców z dyrektorem szkoły godz. 1700; Podsumowanie pracy za II półrocze 2012/2013;

- spotkania z wychowawcami klas;

- prezentacja materiału związanego z arkuszem organizacyjnym i organizacją sprawdzianu w klasie VI i III

  (dla rodziców klasy III i VI);