Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych

 w świetlicy szkolnej Kubusia Puchatka

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, sworznie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzeniem posiłku i odrobienie prac domowych.

Zajęcia świetlicowe wzbogacają widomości rozwijają umiejętności i wychowują.

Zajęcia są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Dotyczą  one najbliższego otoczenie dziecka, rodziny, szkoły, kolegów i obejmuje wiadomości o mieście zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie.

Zajęcia rozwijają zainteresowanie przyrodnicze, czytelnicze, taneczne, teatralne i europejskie.

Na zajęciach uwzględniana jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych oraz omawiane są zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku.

Na zajęciach dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej dzieci.