Świetlicowe Koło Ekologiczne „Ekosowa” 


 

 

 

       

 

W świetlicy szkolnej działa Świetlicowe Koło Ekologiczne  „Ekosowa” i realizowany jest program ekologiczny.  Podczas realizacji programu  zaobserwowałyśmy u dzieci zainteresowania przyrodnicze i zaangażowanie w działalność proekologiczną. Ponieważ same przekonane jesteśmy o ważnej roli edukacji ekologicznej   w klasach początkowych postanowiłyśmy zadbać, aby dzieci systematycznie zdobywały i pogłębiały niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu przyrody. Ponadto młodszy wiek szkolny jest czasem sprzyjającym kształtowaniu się predyspozycji ekologicznych, które oznaczają się wysokim stopniem trwałości  dlatego nasze działania  rozszerzamy na różnych  płaszczyznach. Po zrealizowaniu powyższego programu uczniowie powinni podejmować działania proekologiczne we własnym i najbliższym otoczeniu, czuć się odpowiedzialnymi za środowisko w którym żyją, włączyć rodziców do realizacji procesu edukacyjnego.

Forma pracy zastosowane przez nas poszerzają  wiedzę ekologiczną i nie tylko spowodują wzrost zainteresowania światem przyrody, ale również podniosą  świadomość ekologiczną dzieci.

 

PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE

 

GALERIA FOTOGRAFII

DZIECI DZIECIOM 

 

GALERIA FOTOGRAFII

ZIELONY PARAPET

 

GALERIA FOTOGRAFII

KONKURS EKOLOGICZNY "NAJLEPSZY EKOLOG"

 

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

 

KONKURS EKOLOGICZNY EKOMANIAK

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

WYSTĘPY W MBP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

         Zorganizowany został   w dniu 27 kwietnia 2006 roku o godz. 10.40 przez wychowawców świetlicy szkolnej  p. M. Gawlik, p. J. Miś i wychowawcę  klasy II b p. R. Klimek w ramach realizacji programów ekologicznych.

Cele konkursu:

ü     Promowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego;

ü     Kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za swoje środowisko;

ü     Podejmowanie przez uczniów różnorodnych działań na rzecz popularyzacji ochrony środowiska;

ü     Kształtowanie świadomości wielokierunkowego wpływu własnego działania na środowisko przyrodnicze.

         W szkolnym konkursie ekologicznym „Najlepszy ekolog” wzięło 21 uczniów z klas II -  III. Uczniowie ci zostali wybrani poprzez eliminacje klasowe.

         Konkurs miał formę testu (pytania otwarte i zamknięte oraz wyboru). Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej na lekcjach oraz na zajęciach w ramach realizacji programu ekologicznego realizowanego przez organizatorów konkursu.

         Po sprawdzeniu prac uczestników konkursu ustalono następujące miejsca: Klasa III: I miejsce – Michał Sojka kl. III b, II miejsce – Aleksandra Kądzielawa  kl. III b, III miejsce – Agnieszka Zych kl. III a.

Klasa II: I miejsce – Joanna Turaj kl. II b II miejsce – Bartłomiej kl. II a, III miejsce – Agnieszka Kupiec        kl. II b

          Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w czerwcowej szkolnej gazetce „Globusik” a dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz ciekawe nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na apelu szkolnym.

 

 

"COKOLWIEK CZYNIMY - CZYNIMY ZIEMI"

 

- występ ekologów z dąbrowskiej dwójki podczas rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Ekologicznego „W harmonii z przyrodą”.

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

KONKURS EKOLOGICZNY "Z EKOLOGIĄ NA TY" - 2007

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

 

SCENKA EKOLOGICZNA "NIE MA MOCNYCH"

 

GALERIA FOTOGRAFII

KONKURS EKOLOGICZNY - 2008

Jednym z zadań wynikających z  programu jest konkurs ekologiczny dla klas I – III.  Konkurs  odbywa się corocznie  i wpisany jest w kalendarz imprez  szkolnych . Test obejmuje wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów w I etapie kształcenia z zakresu edukacji ekologicznej. Nasze działania wspiera Dyrekcja Szkoły.  Szkoła zapewnia dla uczestników małe upominki i dyplomy.

 

GALERIA FOTOGRAFII

 

http://marzenasj.republika.pl/Image006.gif

                    DZIEŃ ZIEMI

 

Z okazji Dnia Ziemi  22 kwietnia 2008 roku  członkowie kółka ekologicznego „Ekosowa” przygotowali scenkę ekologiczną  „Na ratunek Ziemi”. Mottem przewodnim  scenki było zaprezentowanie konieczności segregacji śmieci i dbania o środowisko naturalne zwłaszcza o „leśnych przyjaciół”. Starali się w nim uświadomić widowni jak łatwo jest wyrządzić przyrodzie krzywdę, a jak trudno ją naprawić oraz jakie mogą być konsekwencje bezmyślnego zanieczyszczania środowiska.

Scenka teatralna miała zachęcić dzieci do obserwacji środowiska pod kątem jego wartości przyrodniczych, społecznych, moralnych oraz uświadomienie dzieciom, iż same mogą również uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów ekologicznych.

Mali aktorzy świetnie zagrali swoje role za co otrzymali gromkie brawa.

W scence zagrali: Bartosz Czupryna -  Duszek Leśny,  Dominika Miodowska – Poziomka,  Natalia Ogorzelec, Wiktoria Szkotak, Kinga Barnaś – Kwiatki, Aleksandra Marek -  Puszka, Przemysław Zych -  Karton, Patrycja Chwałek – Butelka, Dominika Kogut -  Rama, Daria Pasternak,  Paulina Moździerz – Dzieci,  Aleksandra Czupryna - Sowa, Natalia Trędota -  Miś, Wiktoria Zaborek – Zając, Aleksandra Szczebak – Biedronka. Piosenkę „Ekologia” zaśpiewała Anna Chojnowska.  

Sukcesy dzieci, stają się powodem do dumy, pozostawiają ślad w pracy naszej  świetlicy.

Przygotowaliśmy również wystawkę „Ginące zwierzęta”.

 

Działalność nasza ma charakter długofalowy, wieloletni. Co roku część członków naszego koła odchodzi, przychodzą inni. Nowi członkowie wnoszą swoje inicjatywy i pomysły.

 

GALERIA FOTOGRAFII