Plan zajęć dnia

10:30-11:30

Gry i zabawy stolikowe, gry dydaktyczne, ćwiczenia mające na celu pobudzeniu aktywności ruchowej, zabawy rzutne do celu i na odległość.

11:30-12:00

Obiad

12:00-13:00

Zajęcia - cykle tematyczne. Rozrywki umysłowe. Zajęcia czytelnicze. Zajęcia artystyczne. Zajęcia teatralne.  Zajęcia taneczne.  Zajęcia umuzykalniające. Przegląd prasy dziecięcej.

13:00-14:30

Zajęcia okolicznościowe i programy. Zajęcia sportowe.  Zajęcia kulturalno-oświatowe. Wyjścia do biblioteki. Zabawy sportowe z wykorzystaniem przyborów sportowych. Odrabianie zadań domowych.

14:30-15:30

Zajęcia audiowizualne. Zajęcia komputerowe. Zabawy przy muzyce. Zabawy  w kącikach zainteresowań. Zajęcia sportowe.

15;30-16:30

Zabawy i gry dydaktyczne. Zabawy zaproponowane przez dzieci. Zabawy kącikach zainteresowań.  Porządkowanie gier i zabawek. Rozchodzenie się dzieci do domów.