Regulamin świetlicy

W świetlicy Kubusia Puchatka obowiązuje kodeks uśmiechu

1. Każdy świetlik codziennie radośnie się uśmiecha.

2. Mazgajenie i marudzenie są surowo wzbronione.

3. Każdy świetlik powinien pomagać innym, szczególnie maluchom i ludziom starszym. 

4. Świetlik często używa magicznych słów PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ.

5.  Wszelkie krzyki i tupanie są zabronione!

6. Każdy świetlik słucha dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli.

7.Świetlik szanuje zabawki i gry oraz sprzęt szkolny.

8. Każdy świetlik po zabawie odkłada na miejsce przedmioty, którymi się bawił.

9. Każdy świetlik wychodzi ze świetlicy tylko za zgodą wychowawcy.

10 .Świetliki biorą aktywny udział w zajęciach świetlicowych.

11. Świetlik szanuje nauczycieli i koleżanki.