O bibliotece:

Ø      Główne zadania biblioteki:

Ø      Udostępnianie zbiorów odbywa się za pomocą programu bibliotecznego MOL OPTIVUM.

 

Ø      W bibliotece znajduje się kącik czytelniczy dla uczniów i nauczycieli, wyposażony w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

 

Ø      Biblioteka w swojej ofercie posiada ponad 6 tys. pozycji.  Wśród nich znajdują się:

 

                               POWRÓT