B I B L I O T E K A  

 S Z K O L N A

c z y n n a:

Dzień tygodnia

Godziny

Nauczyciel bibliotekarz

Poniedziałek

7.30 – 11.30

Marzanna Pikul

11.30 – 14.00

Diana Dyda

Wtorek

7.30 – 9.45

Diana Dyda

9.45 – 11.30

12.30 – 14.30

Marzanna Pikul

Środa

7.45 – 8.00

Marzanna Pikul

8.45 – 10.45

Marzanna Pikul

10.45 – 14.00

Diana Dyda

Czwartek

7.30 -14.30

Marzanna Pikul

Piątek

7.30 – 8.00

9.45 – 14.15

Marzanna Pikul

 

 

 

 

O BIBLIOTECE WYKAZ LEKTUR REGULAMINY BIBLIOTECZNE