Świetlicowy Teatrzyk „Jupiter”

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

     Jedną ze sprawdzonych form pracy stosowanych w świetlicy szkolnej są małe formy teatralne, do których zaliczamy przedstawienia z udziałem żywych aktorów.

      Teatr daje szansę stymulowania naturalnej aktywności i postawy twórczej dziecka i od wieków towarzyszy ludziom w ich życiu. Teatr żywego aktora angażuje i pobudza wszystkie zmysły, rozwija wyobraźnię i kreatywność dziecka. Pomaga w poznawaniu samego siebie, wyrabia odwagę oraz uczy współpracy w zespole. Wypełniając wolny czas uczniów metodami teatralnymi dajemy im możliwość pełnego rozwoju osobowości.

       Cenną stroną tego typu imprez jest ich wartość wychowawcza. Wychowankowie przygotowując się do przedstawienia wkładają w swoje role wiele serca i wysiłku. Przedstawienie  wymaga dużo czasu,  efekty  ciężkiej  pracy  nie  są  widoczne  od  razu, a  jednak  dzieci  dostrzegają  cel  i  sens  wielokrotnych  ćwiczeń i powtórzeń. Twórczy, współczesny teatr dziecięcy jest połączeniem wielu sztuk: muzycznej, plastycznej, tanecznej i literackiej, działania twórczego i odtwórczego. Teatr dla dzieci jest radosną zabawą, środkiem wszechstronnie aktywizującym i wychowującym. Mocno przeżywają wartości moralne, takie jak dobro i zło.

Ponadto  teatr  staje  się  też  szansą  na  odniesienie  sukcesu  przez  dzieci,  które  nie  czują  się  dobrze  w  innych dziedzinach. Często  odkrywamy prawdziwe  talenty.

W czasie zajęć dzieci wspólnie z opiekunkami ćwiczą  ruch sceniczny i poprawną wymowę, jednocześnie ćwicząc swoją pamięć, wrażliwość artystyczną oraz umiejętność koncentracji.  Dodatkowo mali aktorzy mogą samodzielnie przygotować scenografię, stroje i rekwizyty.
            Takie działania dają  dzieciom poczucie wyjątkowości, pewności siebie oraz sprawstwa.
            

Zapraszamy do świetlicowego teatrzyku „Jupiter”.

 

GALERIA FOTOGRAFII

Zespół teatralny „Jupiter” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 

ZŁOTO DLA ŚWIETLIKÓW

 

WYSTĘP W BIBLIOTECE

 

BAJKA EKOLOGICZNA

 

KOGEL - MOGEL

 

WYSTĘP W HOSPICJUM

 

SCENKA O ZDROWYCH ZACHOWANIACH

 

DNI OTWARTE SZKOŁY

 

LAUR MELPOMENY

 

KRASNOLUDKI DBAJĄ O ZDROWIE